فرهتگ از بالا يا از پايين

طرح این سئوال کمی عجیب است ؟

منظور این است که فرهنگ یک کشور برآیندی از فرهنگ تک تک مردم آن کشور است یا فرهنگ رفتاری مردم یک کشور ناشی از فرهنگ حاکم بر اجتماع ؟ یا هر دو ؟

در این مورد همه جواب را میدانیم و آدم فیلسوف و متفکر که در این مورد رساله بنویسد بسیار است .... نه کار من است که هر از گاهی یک صفحه وبلاگ مینویسم نه  شاید شما....

ولی شاید من وشما میتوانیم هر مسئله اجتماعی که در اطرافمان اتفاق می افتد را با طرح این سئوال بسنجیم ......

همه ماجرای طرح سئوالات آموزش پرورش و رسوایی ناشی از آن را میدانیم ... همه ناراحتیم ... چرا که به پیامبر مان توهین شده .... ولی چرا هیچکس ناراحت نیست که بگوید به من ایرانی توهین شده است ....... اصولا وجود یک چنین امتحانی بزرگترین توهین به معلمان و ما ایرانیان است .... چرا هنوز در کشور ما باید چنین امتحانات مزخرف و چرتی باشد ؟

/ 1 نظر / 17 بازدید